Language

Dades Generals

  • Localització: Sabadell
  • Promotor: Adigsa
  • Autor de l’obra: Gecsa
  • Data de finalizació: 2008
  • Pressupost: 1.042.185 €

Rehabilitació urbanització Grup Espronceda, Sabadell

Rehabilitació de la urbanització de la zona entre els carrers Fontanella i Aprestador, al grup d’ habitatges Espronceda.

L’obra comporta l’anulació i nou muntatge de tots els serveis soterrats: clavegueram, electricitat, aigua i gas; asfaltat i pavimentació de voreres; formació de zones enjardinades amb instal·lació de xarxa de reg i plantació d’ arbrat; muntatge de nou mobiliari urbà.

Scroll to Top