Language

Dades Generals

  • Localització: Av. Duran Sempere, Cervera, Barcelona
  • Promotor: Infraestructures.cat
  • Autor de l’obra: Josep M. Mezquida
  • Data de finalizació: Desembre 2011
  • Pressupost: 2.938.480 €

Centre d'Atenció Primària - CAP Cervera

Modificació de centre sanitari per tal de millorar l’aïllament de façana i dotació d’una bona protecció solar de les obertures existents i substitució de paraments exteriors amb un revestiment de façana compost per xapa metàl·lica, ondulada miniona galvanitzada a excepció dels baixos amb aplacat de pedra.

Pel que fa a l’ampliació cal destacar que la nova edificació combina el formigó, aplacats de pedra natural i façanes ventilades, amb plaques de fibrociment de colors. Amb una edificabilitat de planta baixa més quatre plantes superiors es creen així noves àrees assistencials i d’instal·lacions amb una superfície total d’uns 1.100 m2.

Scroll to Top